Tímto se uzavírá základní stať této knihy. Dále budou následovat již speciální kapitoly, které nemají přímou vzájemnou návaznost. Jejich počet bude stále narůstat podle počtu postupně zpracovávaných témat.


ODDÍL SPECIÁLNÍCH KAPITOL