DNA Nebe a Země
Nezávislá biblická studie

Projekt lidstvo

Podtržení nadpisu

Nový racionální pohled – historie, prognózy, perspektivy…

Náhled

Aktuálně

Velikonoční svátky jsou z pohledu křesťanů nejvýznamnější událostí v roce. Připomínáme si totiž smrt a vzkříšení Ježíše Krista. V knize Projekt lidstvo jsme se pokusili poodhalit jak velikonoční tajemství, tak i příběh Ježíše Krista a pozadí pohanských kořenů velikonoc i celého křesťanství.
Doporučujeme následující kapitoly:

Naše filosofie

Pouhá užitečnost a praktičnost v uspěchaném životě zabíjí ideály a vytváří čistě konzumní společnost. Duchovní rovina v člověku je to, co ho odlišuje od zvířat, co motivuje k vývoji, studiu a objevům. Mluvíme-li o duchovnu, nemáme na mysli „ezoterické neuchopitelno“, ale přítomnost zušlechťující stabilní morální ideje, která není oddělená od běžného života. Jako kandidáta na tento post stavíme křesťanství. Křesťanství zbavené nánosů mystiky, pověr a pohanství, na kterém sice bylo postaveno, ne však ideově. Od těchto nešvarů se ale nedokázalo oprostit ani za 2000 let a nyní na to doplácí nezájmem a posměšky současných lidí. Hlásíme se k bohu křesťanskému, kterého chápeme konkrétně a civilně.

Záměr webu

Koncept víry, jak je předkládán křesťanskými církvemi, je pro současného moderního člověka nedostatečný a hlavně neuspokojující. Křesťanství je díky této prezentaci chápáno velmi povrchně, jako soubor prázdných rituálů a přežitých morálních pravidel. Pro hlubší duchovní uspokojení utíkají lidé k učitelům a filosofiím, které odrážejí jejich vlastní, většinou iracionální tužby. Záměrem tohoto webu je ukázat sílu křesťanské filosofie moderní optikou, jako i poukázat na význam reálného Ježíše Krista s důrazem na rozumový přístup a nezbytný průnik vědy i víry v pravdivém poznání.

O Projektu lidstvo

Projekt lidstvo je pojem reprezentující moderní pohled na postup stvoření Země a člověka na ní. Předpokládá jednotný projekt vytvořený naším tvůrcem, který předcházel realizaci. V souladu s principy logu staví na rozumu v kontrastu k mýtu. Stává se tak třetí alternativou vzniku Země a života na ní, podle níž život nevznikl ani zázrakem ani samovolnou evolucí, ale byl tvůrcem (Bohem nebo Bohy) odpracován na základě plánu. Stvoření podle Projektu respektuje přírodní zákony, tudíž předpokládá, že Boží dílo je poznatelné vědeckými metodami. Každá poznaná pravda tedy musí být v souladu s Bohem. Tímto způsobem lze poznávat i Boha.

Kontakt

Napište nám na :        projekt@biblicke-studie.cz

Kniha Projekt lidstvo (formát HTML) / (formát PDF) je výsledkem asi dvacetiletého bádání – hledání duchovní cesty silou rozumu a obhajobou křesťanských hodnot. Doba je totiž naléhavá a hledání nových řešení je nezbytností.


skrýt ukázat

Z jiných zdrojů

Odkazy, zde uvedené, míří na stránky a články, které se zabývají související problematikou a něčím nás zaujaly. Nijak jsme se na jejich vzniku nepodíleli, ani automaticky nepřebíráme jejich závěry. Ty ať posoudí čtenář sám.

Doporučujeme

Zkáza Sodomy a Gomory zřejmě není výmysl

obrázek pro ilustraci Poznání pomocí čistého jazyka vědy Více zde. 30.09.2021

Mše na hranicích s říší zla

obrázek pro ilustraci Střet rozdílných kultur, střet Bohů.Více zde. 11.02.2016

O imigraci jinak

obrázek pro ilustraci Zákulisí imigrační politiky. Více zde. 05.09.2015

Doporučujeme

A Girl's Message To All Christians

obrázek pro ilustraci
Video, které by mělo promlouvat k našemu svědomí.
Prozření, které vyžaduje mnoho pokory.
Více zde.

Vědci našli v mozku makaků detektor hadů. Máme ho i my?

obrázek pro ilustraci
Bojíte se hadů? Ať už věříte v samovolnou evoluci nebo ve stvoření, ukazuje se, že za strachem z hadů může být více, než jen špatná zkušenost.
Více zde.

Doporučujeme

Mistr Jan Hus – život a odkaz

obrázek pro ilustraci Několik informací o Mistru Janu Husovi
k výročí jeho upálení,
jeho nadčasový odkaz.


Více zde.

Doporučujeme

Proč si hloupí lidé myslí, že jsou nejchytřejší?

obrázek pro ilustraci „Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.” Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny, vyslovil před více než půlstoletím (zdroj NG) Více zde.

Prokletí Justýny

obrázek pro ilustraci
Zajímá Vás proč jsou dobré skutky nakonec potrestány? Možná na to odpoví zajímavý projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Více zde.

Náboženství jako přírodní jev

obrázek pro ilustraci Spory věda versus náboženství nabývají v publikacích současných vědců, psychologů, filosofů a theologů dramatických rozměrů. Atheistické argumenty vědců jako Richard Dawkins se svým dogmatismem a agresivitou začínají podobat středověkým církvím, Více zde.