DNA Nebe a Země
Nezávislá biblická studie

Projekt lidstvo

Podtržení nadpisu

Nový racionální pohled – historie, prognózy, perspektivy…


Kdo jsme?

Jsme skupina nezávislých badatelů, kteří se odmítají nechat ovlivnit vírou, že okolní svět a všechny zázraky přírody vznikly samovolně. Je nám blízký vědecký přístup, který je nezaujatý, nedogmatický a není na objednávku. Jsme přesvědčeni, že bez pravdivého poznání počátků lidské civilizace, není možné dospět k jejímu spravedlivému fungování.

Hlavním pramenem našeho zkoumání je Bible. Kniha, která nikdy nebyla umlčena a která vždy svým čitatelům přinášela světlo a útěchu. Podrobena pravidlům logiky znovu promlouvá a přináší až nevídané informace. Kdo by očekával, že po přečtení našich stránek dostane jednoznačné odpovědi, bude zklamán. Věříme, že moudrý člověk nic takového nečeká. Jsme ale přesvědčeni, že pozorný čtenář začne odpovědi alespoň tušit.

Nejsme imunní vůči omylu ani vyňati z procesu postupného poznávání. Veškeré zde uvedené informace tedy odpovídají našemu současnému poznání a mohou být postupně upřesňovány a aktualizovány.


On line 60 návštěvníků.